Kalendarz wydarzeń w sanktuarium
KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE ROKU 2014
Styczeń
1 I - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Pasterka Maryja
4 I - 6. Pielgrzymka Kibiców
11-19 I - Nowenna do św. Pawła Pierwszego Pustelnika
19 I - Uroczystość (zewnętrzna) św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy Zakonu Paulinów
24-26 I - 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
27-30 I - 23. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników KapłańskichLuty
2 II - Odpust Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
25. Pielgrzymka Parlamentarzystów Polskich
3–6 II - Rekolekcje Duszpasterzy Ludzi Pracy
8 II - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Pelplińskiej
11 II - 22. Światowy Dzień Chorego
21-24 II - 39. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu „Światło-Życie”
22-23 II - 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Rycerzy Kolumba
27-28 II - Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich
28 II/1 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Elbląskiej

Marzec
1 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Toruńskiej
2-4 III - 40-godzinne Nabożeństwo z Wystawieniem Najśw. Sakramentu
6 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Drohiczyńskiej
7–9 III - 30. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych
7-9 III - Rekolekcje Zakonu Bożogrobców
8 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Gdańskiej
10 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Poznańskiej (I grupa)
14 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Wrocławskiej
14 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Gliwickiej
15 III - 5. Pielgrzymka Muzyków Kościelnych
15/16 III - Maturzyści Księży Pallotynów
17, 18, 19 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kieleckiej (I, II, III grupa)
20 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Sosnowieckiej
21 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Legnickiej
21 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kaliskiej
22 III - 34. Pielgrzymka Obrońców Życia
22, 24 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Gnieźnieńskiej (I, II grupa)
27-28 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Sandomierskiej (I, II grupa)
28 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Świdnickiej
28/29 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Szczecińsko-Kamieńskiej
29 III - Pielgrzymka Ruchu Szenstackiego
29 III - 7. Pielgrzymka Parafii Jakubowych
29 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Poznańskiej (II grupa)
29 III - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Częstochowskiej
30 III - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej

Kwiecień
3 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Bydgoskiej
3-4 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Włocławskiej (I, II grupa)
4/5 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Bielsko-Żywieckiej
4, 5 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Płockiej (I, II grupa)
9 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Opolskiej
6-12 IV - Wielkopostne Rekolekcje Jasnogórskie
11 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Koszalińsko-Kołobrzeskiej
12 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Łowickiej
12-13 IV - 2. Pielgrzymka Karawaningowa
12/13 IV - Czuwanie Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego
13, 27 IV - Pielgrzymka Motocyklistów (I, II grupa)
13-20 IV - Wielki Tydzień i Triduum Paschalne
18 IV - Droga Krzyżowa Częstochowy
22 IV - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Łódzkiej
23 IV - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Radomskiej
26 IV - 17. Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich
26 IV - 2. Pielgrzymka Wędkarzy
29-30 IV - Pielgrzymka Związku Represjonowanych Politycznie byłych Żołnierzy-Górników
30 IV - 24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” - inauguracja

Maj
3 V - Odpust Najśw. Maryi Panny Królowej Polski
3-4 V - 19. Pielgrzymka Kierowców i Transportowców
8 V - Pielgrzymka Więźniarek Obozu Koncentracyjnego z Ravensbruck
10 V - 29. Pielgrzymka Bankowców
10 V - 51. Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i wspierających powołania
10 V - 12. Pielgrzymka Krótkofalowców
10 V - 25. Pielgrzymka Sybiraków
10 V - 12. Misyjne Czuwanie Rodziny Arnoldowej
10-11 V - 78. Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej
10-11 V - 17. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego
10-11 V - 24. Pielgrzymka Rodzin Katyńskich
14 V - 6. Pielgrzymka Szkół im. Kard. Wyszyńskiego
16-18 V - 19. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego
17 V - 8. Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym
17 V - 24. Pielgrzymka Pracowników Administracji Rządowej
17 V - Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
17 V - 25. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji
17/18 V - 3. Pielgrzymka Kurpiów
18 V - 17. Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy
18 V - 26. Pielgrzymka Kupiectwa
23-24 V - 34. Pielgrzymka Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
23-25 V - Rekolekcje i 90. Pielgrzymka Służby Zdrowia
24 V - 16. Pielgrzymka Młodych Słuchaczy „Radia Maryja”
25 V - 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego
25 V - 17. Pielgrzymka Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych
25 V - 9. Festiwal Twórczości Maryjnej dla dzieci i młodzieży
28 V - Dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego
30 V - 6. Pielgrzymka Wolontariuszy
31 V - 17. Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi

Czerwiec
6 VI - 22. Ochotniczych Hufców Pracy
7 VI - 26. Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików
7 VI - 34. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
7 VI - 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca
7 VI - 359. Piesza Pielgrzymka Łowicka
8 VI - 30. Pielgrzymka Ogrodników
8 VI - 22. Pielgrzymka Lekarzy i Służb Weterynaryjnych
13 VI - 23. Pielgrzymka Chorych na Cukrzycę
14 VI - 15. Pielgrzymka Poczty Polskiej
14 VI - 24. Pielgrzymka Sportowców
14-15 VI - 33. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości
16-18 VI - 14. Konferencja Pracowników Socjalnych
19 VI - Centralna procesja z Jasnej Góry do Archikatedry - Boże Ciało
21 VI - 29. Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej N.S.P.J.
21 VI - 19. Pielgrzymka Akcji Katolickiej
22 VI - 16. Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Radia Maryja
23-24 VI - 21. Pielgrzymka Kombatantów ZWP Okresu Stalinowskiego
23-26 VI - 4. Narodowa Pielgrzymka Węgrów
28 VI - 3. Pielgrzymka Czytelników „Miłujcie się” i Ruchu „Czystych Serc”
29 VI - 33. Pielgrzymka Rzemiosła

Lipiec
2 VII - 77. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców
5 VII - 49. Pielgrzymka Apostolstwa Chorych i Niepełnosprawnych
6 VII - 20. Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa
6 VII - 12. Pielgrzymka Bezrobotnych
12 VII - Piesza Pielgrzymka Rolników Diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej
12 VII - 15. Pielgrzymka Kawalerii Konnej
12 VII - 9. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa
12–13 VII - 22. Pielgrzymka Rodziny „Radia Maryja”
15-16 VII - Odpust Matki Bożej Szkaplerznej
18-19 VII - 21. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
20 VII - 43. Pielgrzymka Nowogródzian
25-26 VII - 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Stowarzyszenia Cudownego Medalika Apostolatu Maryjnego

Sierpień
2-15 VIII - Piesze Pielgrzymki - Odpust Wniebowzięcia NMP
16-17 VIII - 29. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków, Elektroników
17-25 VIII - Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej
23-25 VIII - Piesze Pielgrzymki - Odpust Matki Bożej Jasnogórskiej
25 VIII - Procesja Maryjna z Archikatedry na Jasną Górę
26 VIII - Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej
27 VIII - Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Wrzesień
6-7 IX - Pielgrzymka Rolników - Jasnogórskie Dożynki
8 IX - Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
9-11 IX - Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek
12-13 IX - 20. Pielgrzymka Legionu Maryi
12-14 IX - 58. Dni Modlitwy Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
12-14 - 32. Pielgrzymka Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
13 IX - 18. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służb Celnych, Finansowych i Skarbowych RP.
13 IX - 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Głuchych i Głuchoniemych
14 IX - 5. Pielgrzymka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
14 IX - 43. Pielgrzymka Kombatantów Armii Krajowej
19 IX - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Tarnowskiej
19/20 IX - 14. Pielgrzymka Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej
20-21 IX - 32. Pielgrzymka Ludzi Pracy
20 IX - 32. Pielgrzymka Ludzi Morza
20 IX - 33. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej
20 IX - 18. Pielgrzymka Leśników
20 IX - 63. Pielgrzymka Rodziny Wincentyńskiej
20 IX - Pielgrzymka Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
20 IX - 18. Pielgrzymka Czytelników i Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
22-25 IX - Rekolekcje Kapelanów Wojska Polskiego
26-27 IX - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Rzeszowskiej (I i II grupa)
26/27 IX - Pielgrzymka Wiernych Arch. Szczecińsko-Kamieńskiej
27-28 IX - 30. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin
27 IX - Konferencja dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych /Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej/
27 IX -
27 IX - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Lubelskiej (I grupa)
27/28 IX - 15. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitewnych Ojca Pio
28 IX - 13. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego
29 IX - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Pelplińskiej

Październik
2-5 X - Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
3 X - 6. Pielgrzymka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
4 X - 8. Pielgrzymka Państwowej Inspekcji Sanitarnej
4 X - 17. Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi
4 X - 34. Pielgrzymka Prawników Polskich
4 X - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Przemyskiej
5 X - Odpust Matki Bożej Różańcowej
6, 7, 8 X - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Warszawskiej (I, II, III grupa)
9 X - 14. Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II
10 X - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Białostockiej
10 X - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Ełckiej
10-11 X - 11. Ogólnopolska Pielgrzymka Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
11 X - 32. Pielgrzymka Środowisk Twórczych
11 X - 18. Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej
11 X - 34. Pielgrzymka Kapłanów Arch. Częstochowskiej
11 X - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Lubelskiej (II grupa)
11-12 X - 24. Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska
11-12 X - 57. Pielgrzymka Rodziny Rodzin
12 X - Pielgrzymka Esperantystów
14-15 X - 32. Pielgrzymka Braci Zakonnych
16 X - Procesja Różańcowa z Archikatedry na Jasną Górę w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
17 IX - 14. Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
17 X - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Łomżyńskiej (I grupa)
17-19 X - Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań
17/18 X - 29. Modlitewna Noc Czuwania w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy
18 X - Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet
18 X - Pielgrzymka Ruchu „Komunia i Wyzwolenie”
18 X - 11. Pielgrzymka Taksówkarzy
18 X - Pielgrzymka Maturzystów Arch. Lubelskiej (III grupa)
22 X - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Warszawsko-Praskiej
23/24 X - 6. Pielgrzymka Wiernych Diec. Bydgoskiej
24 X - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Łomżyńskiej (II grupa)
25 X - Pielgrzymka Maturzystów Diec. Zamojsko-Lubaczowskiej
25/26 X - Duszpasterstwo Powołań Księży Pallotynów

Listopad
3-6 XI - Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali
6-8 XI - 25. Forum Szkół Katolickich
8 XI - 9. Pielgrzymka Bezdomnych - Caritas Polska
7. Pielgrzymka Osób Jąkających się i z wadą mowy
8-9 XI - Europejska Pielgrzymka Rycerzy Jasnogórskiej Bogarodzicy
8/9 XI - 24. Czuwanie Współpracowników Apostolskich Sióstr Pallotynek
14-15 XI - 22. Sympozjum Duszpasterzy Młodzieży Uzależnionej
15-16 XI - 31. Pielgrzymka Kolejarzy
17-18 XI - Spotkanie i Pielgrzymka Unii Apostolskiej Kapłanów
23 XI - 24. Pielgrzymka Górników
24-27 XI - Rekolekcje Episkopatu
28-30 XI - Rekolekcje „Opus Angelorum”
29 XI - 11. Pielgrzymka Rolników Ekologicznych
Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Grudzień
5-7 XII - 9. Pielgrzymka Dziewic i Wdów Konsekrowanych
6 XII - Sesja misjologiczna i czuwanie modlitewne Papieskiej Unii Misyjnej
7 XII - 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy
7 XII - 33. Pielgrzymka Romów
8 XII - Odpust Niepokalanego Poczęcia NMP
13/14 XII - Misjonarze Krwi Chrystusa
31 XII/1 I - Zakończenie Roku – Czuwanie Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej

Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

Uwaga:
Kustosz sanktuarium zastrzega sobie możliwość zmian w programie nabożeństw ze względów duszpasterskich i natężenia ruchu pielgrzymów. Możliwe są również zmiany poczynione przez samych organizatorów tuż przed rozpoczęciem lub nawet podczas trwania pielgrzymek, zjazdów i sympozjów na Jasnej Górze. Uprzejmie informujemy, że Biuro Prasowe nie odpowiada za wszelkie zaistniałe z tych powodów zmiany w podanych powyżej informacjach.
                                                                                                 ©Biuro Prasowe Jasnej Góry 2000-2013